Valmiit kosteikot

Valmiit kosteikot

Kotiseutukosteikot

Suomen riistakeskuksen vuosina 2010-2015 toteuttama KotiseutukosteikkoLIFE+-hanke on toiminut esikuvana SOTKA-kosteikot-hankkeen toimintamallille. Hankkeessa tuettiin yli 50 kosteikon kunnostamista tai perustamista vesilintujen poikue-elinympäristöiksi ja innostettiin ihmisiä kotiseutunsa kosteikkojen hoitoon mallikohteiden, neuvonnan, tiedotuksen ja koulutusten avulla. Hanke sai työstään kansainvälisen riistansuojeluneuvoston (CIC) Markhor-palkinnon.

Tutustu hankkeessa toteutettuihin kosteikoihin: