Mustasuo, Ähtäri

Valmiit kosteikot • Mustasuo, Ähtäri

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko tarjoaa elinympäristön monelle sitä tarvitsevalle lajille. Kuva: Elina Sorvali

Mustasuo, Ähtäri

Ilmakuva turvepintaisesta maisemasta.
Alue ennen kunnostuksia elokuussa 2020. Kuva: Elina Sorvali
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Elina Sorvali

Lähtökohdat

Mustasuon kosteikko perustettiin joulukuussa 2020 vanhalle turvetuotantoalueelle Ähtäriin. Alue oli ennestään pengerretty ja siellä oli valmiina virtaamasäätöpato eli puolimunkki, joten alueelle kerääntyi jo luontaisesti valumavesiä.

Pinta-alaltaan vajaan 5 hehtaarin kosteikko tarjoaa vesilintupoikueille ja monelle muulle lajille elinympäristön sekä tehostaa vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä. Kohteessa oli jo valmiiksi laavu, lintutorneja ja pitkospuita oli suunnitteilla. Virkistyskäytön lisäksi kosteikko tulee olemaan myös lähistöllä sijaitsevan kyläkoulun opetuskäytössä.

Katso videolta, miksi maanomistajat halusivat perustaa kosteikon: 

Toteutus

Hankkeessa kosteikkoa ympäröiviä penkereitä paranneltiin ja korotettiin. Samalla laskuojista tehtiin putkiyhteyksiä ohjaamaan kosteikkoalueelle valuma-alueen vesiä.

Aurinko paistaa matalalta. Ilmakuva pienen lumipeitteen saaneesta kosteikkoalueesta.
Alueella oli olemassa olevia penkereitä, joita korotettiin tarvittavin osin. Samalla kaivettiin ympäröivä kuivatusoja. Kuva: Holtti Hakonen

Alueella jo ennestään olevan virtaamasäätöpadon rakenne testattiin. Tulvatilanteita varten patopenke­reeseen rakennettiin leveä ylivirtausuoma ja patorakennel­mien viereen kaivettiin kuivatusoja.

Kosteikon pohjoispäähän perustettiin huoltotie. Näin kosteikko on ajettavissa ympäri penkereitä pitkin työkoneella, jolloin kosteikon hoitotyöt hoituvat sujuvasti.

Työkone myllertämässä maata. Talvinen kosteikko kuvattuna ilmasta.
Huoltotien perustamista. Kuva: Holtti Hakonen
Talvinen kosteikkomaisema. Havupuita on kaatuneina.
Mahdollisia ylivirtaamia varten rakennettu ylivirtausuoma ja kosteikolla jo ennestään ollut virtaamasäätöpato eli puolimunkki. Kuva: Holtti Hakonen

Koko alue tuhkattiin, jotta kohteen kasvuolosuhteet paranisivat. Alueen penkereet ja riistapellot kylvettiin keväällä 2021 riistapeltosiemenseoksella. Alueelle nostettiin vettä, kun penkereet olivat ensin saaneet rauhassa painua ja kasvittua.

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko tarjoaa elinympäristön monelle sitä tarvitsevalle lajille. Kuva: Elina Sorvali
Kosteikkomaisemaa, etualalla kukkia.
Mustasuon kosteikko on ensimmäinen SOTKA-kosteikko, joka todettiin loppukatselmuksessa valmiiksi. Kuva: Elina Sorvali

Lue lisää: Mustasuon kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Elina Sorvali, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyöt: maanomistajat

Työmaajohto: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke