Hembygdsvåtmark Life+

Tack!

Projektets modellvåtmarker samt medie-, utbildnings- och upplysningsarbete har gett resultat. Intresse för våtmarker har stigit till nya nivåer i Finland.

Finlands viltcentral tackar alla som har deltagit i projektet samt finansiärerna för att Hembygdsvåtmark-projektet lyckades.

Hembygdsvåtmark Life+ slutrapporten och Layman rapporten hittas på nätet.

 


 

Projektet Hembygdsvåtmark Life+ främjar anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker, som hör till de viktigaste livsmiljöerna för sjöfåglar, i den vardagliga naturen i jord- och skogsbruksområden.

Med hjälp av exemplen i det riksomfattande nätverket av modeller för våtmarker samt genom aktiv information och webbplatsen kosteikko.fi ökas medvetenheten om våtmarkernas värde bland annat för naturens mångfald, för sjöfåglar och för vattenvård.

De modeller för våtmarker som anlagts i samarbete med markägare, föreningar och företag fungerar som praktiska exempel och inspirerar aktörer i närområdet att inleda egna våtmarksprojekt.

matalan_rannan_ihanuudet

Uppdaterad 19.8.2016