Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tre personer står i ett vinterlandskap bredvid en skylt.

Kontaktuppgifter

Våtmarksplanerare hjälper lokala aktörer, jaktklubbar och markägare genom att tillhandahålla nödvändig planering, arbetsledning och ekonomiskt stöd för genomförandet av de platser som valts ut för SOTKA våtmarksprojektet.

SOTKA-planerare

Holtti Hakonen
Planerare, Finlands viltcentral
holtti.hakonen@riista.fi
tfn 029 431 2268

Piia Ikonen
Planerare, Finlands viltcentral
piia.ikonen@riista.fi
tfn 029 431 2119

Mikko Alhainen
Specialplanerare, Finlands viltcentral
mikko.alhainen@riista.fi
tfn 029 431 2401

Jarkko Nurmi
Chef för vilthushållning, Finlands viltcentral
jarkko.nurmi@riista.fi
tfn 029 431 2105