SOTKA-våtmarker

Livsmiljöerna för sjöfågelkullar som anläggs och iståndsätts inom våtmarksprojektet SOTKA presenteras efter hand som de blir klara.

Se videon där ägaren till SOTKA-våtmarken Jyrkännotko berättar om varför han ville anlägga en våtmark:

Video: Antti Saarenmaa

Uppdaterad 10.5.2022