Kotiseutukosteikko Life+

 

Kotiseutukosteikko kiittää

Hankkeen mallikosteikot sekä tiedotus-, koulutus- ja valistustyö on tuottanut tulosta. Kosteikkoinnostus on noussut uudelle tasolle Suomessa.

Suomen riistakeskus kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita sekä rahoittajia Kotiseutukosteikko-hankkeen onnistumisesta.


Layman-raportti on suurelle yleisölle kohdennettu visuaalinen ja helposti lähestyttävä julkaisu, jossa esitellään hankkeen työtä ja tuloksia.

Virallinen loppuraportti tarjoaa yksityiskohtaista tietoa toimintamallista ja tuloksista. Siitä voi olla apua uusien hankkeiden suunnitteluun ja toimintamallien kehittämiseen.

Kosteikko-opas kokoaa yksiin kansiin Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kokemukset. Oppaassa käydään läpi kosteikon perustamisen ja kunnostamisen vaiheet aina suunnittelusta käytännön toteutukseen, kosteikon hoitoon sekä seurantaan.

 

Layman

Tutustu raportteihin

 

Kosteikko-oppaan kansi

Tutustu oppaaseen

 Päivitetty 16.3.2017