Koivuranta, Lohja

Valmiit kosteikot • Koivuranta, Lohja

Ilmakuva maalaismaisemasta, jossa taloja, peltoa ja keskellä pieni lampi.
Valmis kosteikko marraskuussa 2022. Kuva: Lauri Laitila

Koivuranta, Lohja

Koivurannan kosteikko on ollut aikoinaan betonipadolla padottu lampi jyrkkäpiirteisessä ojauomassa. Vuonna 2022 kosteikko kunnostettiin hyödyntäen alueen maastonmuotoja. Ennen rakennustöitä maanomistaja ja muut paikalliset lisäsivät kosteikon avoimuutta poistamalla suuret puut ja pajukkoa.

Ilmakuva maaseutumaisemasta, jossa talo, teitä, metsää ja peltoa.
Alue syksyllä 2020 ennen kunnostuksia. Kuva: Lauri Laitila
Ilmakuva syksyisestä maalaismaisemasta, jossa peltoja ja taloja.
Alue syksyllä 2021 puuston poiston jälkeen. Kuva: Lauri Laitila

Patopenger rakennettiin hieman kauemmaksi vanhasta padosta, jotta kosteikon vesipinta-alaa saatiin kasvatettua. Apuna käytettiin lujitekangasta, jotta patopenkereestä saatiin mahdollisemman kestävä ojauomaan. Patopenkereen sydän toteutettiin kiinteästä savesta, joka tiivistettiin edestakaisin ajaen. Padon pinnalle levitettiin multavaa pintamaata paremman kasvittumisen varmistamiseksi ja se kylvettiin välittömästi valmistumisen jälkeen.

Maalaismasema, jossa maanmuokkaustyöt käynnissä ojauomassa.
Kunnostukset käynnissä ojauomassa. Kuva: Lauri Laitila

Olemassa olevan ojauoman viereen asennettiin vedensäätelylaitteeksi niin sanottu puolimunkki. Ylivirtaaman varalle asennettiin jyrkkään kaatokulmaan 180 mm rumpuputki. Kosteikon keskelle rakennettiin kivistä ja puunkannoista pieni pesimäsaari, joka ohjaa ja hidastaa vedenvirtausta ennen kaivusyvännettä. Kosteikon reuna-alueet on tarkoitus pitää riistapeltona.

Syksyinen maalaismaisema, jossa vettä.
Kuva: Lauri Laitila

Kosteikon pinta-ala reuna-alueineen on yksi hehtaari, josta vesipinta-alaa on 0,2 ha. Kosteikko toimii esimerkkinä helposti padottavasta pienkosteikosta, joka tarjoaa vesilinnuille hyvän levähdysalueen ja jossain määrin poikue-elinympäristön. Lisäksi kosteikko parantaa vesistöjen tilaa pidättämällä kiintoainetta ja ravinteita.

Ilmakuva maalaismaisemasta, jossa taloja, peltoa ja keskellä pieni lampi.
Valmis kosteikko marraskuussa 2022. Kuva: Lauri Laitila

Koivuranta, Lohja

Suunnittelu ja työmaan ohjaus: Suomen riistakeskus, Lauri Laitila

Maanrakennustyöt: Tmi Harri Simolin

Päivitetty 14.3.2023