Kattilalampi, Oulainen

Valmiit kosteikot • Kattilalampi, Oulainen

Ilmakuva kosteikosta.
Kattilalammen valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Kattilalampi, Oulainen

Ilmakuva kosteikosta.
Kattilalampi kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Kattilalammen valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Kattilalampi kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Kattilalammen valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Oulaisiin palautettiin aikanaan ojittamalla kuivattu lampi elinympäristöksi linnuille. Valmis kosteikko on noin 4,3 ha pinta-alaltaan ja se toimii myös osana kesällä 2020 peratun ojitusalueen vesiensuojelua.

Ilmakuva kunnostettavasta kosteikkoalueesta, joka on metsän ympäröimä.
Lähtötilanne heinäkuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Toteutus

Kattilalammen kosteikko perustettiin rakentamalla noin 50 metrin mittainen pato lammen pohjoispäähän ja asentamalla siihen patolaite. Vedenpinnan tasoa säädellään tulvadynamiikan mukaisesti, jolla pyritään estämään turpeen kelluminen.

Kosteikkomaisema, jossa työkone mutoilemassa patopengertä.
Padon itäpäädyn viimeistelyä elokuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen.

Padonrakennustyöt aloitettiin loppukesällä 2020, mutta suo olikin odotettua pehmeämpää ja osa töistä jouduttiin siirtämään seuraavalle talvelle.

Jäisen maan kantaessa konetta paremmin saatiin viimeiset metrit valmiiksi. Samassa yhteydessä perattiin huonosti vetävä laskuoja.

Pienpetopyynnistä Kattilalammen kosteikolla vastaa paikallinen nuoriso Eräkummien opastuksella. Minkkejä on saatu saaliiksi loukuilla.

Patopenkereellä ihmisiä katselemassa kosteikolle.
Paikalliset kävelemässä patopenkereellä kosteikon loppukatselmuksessa kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Vesialue ja puita.
Padon vieressä on avonaista vettä. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Kattilalammen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyö: Vinkin Maansiirtopalvelu Ay