Isonniemenkeidas, Kankaanpää

Valmiit kosteikot • Isonniemenkeidas, Kankaanpää

Ilmakuva vesialueesta, jolla lintuja.

Isonniemenkeidas, Kankaanpää

Lähtökohdat

Isonniemenkeitaan kaksiosainen padottu kosteikko (29 ha) perustettiin kesällä 2022 laajalle turvetuotantoalueelle, jolta oli lopetettu tuotanto vuonna 2021. Alue oli jo entisestään vesilintujen suosiossa. Kosteikko parantaa alueen ominaisuuksia poikue-elinympäristöksi ja toimii esimerkkinä monipuolisesta luonnonhoidosta turvetuotannon jälkeen. 

Toteutus

SOTKA-hankkeessa alueen länsipään penger korjattiin ja korotettiin sopivaan tasoon. Alueen keskelle rakennettiin lyhyempi pato erottamaan länsi- ja itäpuoli toisistaan. Molempiin patopenkereisiin asennettiin vedensäätelylaitteet. Patoamisen tavoitteena on pidättää vettä alueella jäljitellen luontaista tulvarytmiä. Vedenpintaa säädellään aktiivisesti säätelylaitteistolla. Kummankin alueen vedenpintaa voidaan säädellä erikseen, mikä mahdollistaa monipuolisemman elinympäristökokonaisuuden.

Paljaat maapinnat kalkittiin ja kylvettiin heinäseoksella eroosion ehkäisemiseksi. Lintujen viihtyvyyttä alueella lisättiin rakentamalla suojaisia pesimä- ja levähdyssaarekkeita sekä tehostamalla alueen pienpetopyyntiä. 

Lue lisää: Isonniemenkeitaan esittely (PDF)

Suunnittelu: Suomen riistakeskus, Elina Sorvali ja Holtti Hakonen 

Maanrakennustyöt: Koneyhtymä Hietikko & Kaitaluoma Oy