Osmangan erä, Paltamo

Valmiit kosteikot • Osmangan erä, Paltamo

Matalakasvuinen tasainen maasto, jossa kaivinkone ja mies.

Osmangan erä, Paltamo

Lähtökohdat

Osmangan Erän kosteikko on perustettu vanhalle pellolle, jota ei oltu viljelty enää vuosikausiin. Kosteikkoa varten pellolta raivattiin siihen kasvanut monimetrinen pajukko ja muutamat koivut metsästysseuran talkootyönä ennen maanrakennustöiden alkua.

Kosteikon lähtökohta ennen talkootöitä kesäkuussa 2021. Kuva Holtti Hakonen

Toteutus

Maanrakennustyöt tehtiin pääasiassa syksyllä 2022, mutta penkereiden pahimpia painumia tasailtiin loppukesästä 2023 ja vesienohjailuun liittyvä tien ali menevä rumpuputki asennettiin loppusyksystä 2023.

Kosteikkoalue maanrakennustöiden valmistuttua. Kuva Juha Siekkinen
Kosteikolle sijoiteltiin rankanippuja vedensuodattimiksi. Kuva Juha Siekkinen

Osmangan Erän kosteikko on suunniteltu toimimaan erityisesti vesilintujen poikue-elinympäristönä. Kosteikolla on suojaisia veden ympäröimiä saaria levähtämiseen ja paljon matalia vesialueita, joissa veden alle jääneen heinäkasvillisuuden seassa elää runsaasti vesiselkärangattomia vesilintujen ravinnoksi. Vesilintujen lisäksi kosteikko suodattaa Raappananmäeltä tulevia valumavesiä.

Ennen kosteikon rakentamista ne laskivat suoria ojia pitkin Osmankajärveen, mutta nyt ne on ohjattu sekä kosteikon kaakkoiskulmasta että tien ali lounaiskulmasta kosteikolle. Kosteikko puskuroi tulvia ja hidastaa veden liikettä, jolloin kiintoaines ja ravinteet ehtivät laskeutua kosteikon alueelle ja tukevat sen
kasvillisuuden kasvua. Viereisen Osmankajärven vedenlaatua ja vesitaloutta on parannettu samanaikaisella hankkeella, jossa on rakennettu pohjapato Kongasjoen niskalle.

Lue lisää: Osmangan erän kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

maanrakennustyöt: Kairanmaan kaivuu Oy, Tapio Hammar tien alitus: Maanrakennus Möttönen Oy