Kurjenneva, Seinäjoki

Valmiit kosteikot • Kurjenneva, Seinäjoki

Ilmakuva kosteikosta.
Kuva: Lauri Laitila

Kurjenneva, Seinäjoki

Lähtökohdat

Kurjennevan kosteikot perustettiin turvetuotannosta poistuneelle alueelle. Suomen riistakeskuksen edellishankkeena, SOTKA-hankkeen varaslähtönä, kunnostetulla Kurjennevan kosteikolla noudatettiin samoja perusperiaatteita kuin SOTKA-kosteikoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Alueelle luotiin yhteensä 35 hehtaaria uutta elinympäristöä vesilintujen poikueille. Kahta erillistä aluetta hoidetaan kausikosteikkoina jäljitellen luontaista tulvadynamiikkaa. Tavoitteena on luoda huippuluokan poikue-elinympäristö kosteikkolinnuille tarjoamalla lähes 20 hehtaaria tulvaniittyä kevään ja alkukesän poikueaikaan.

Ilmakuva kosteikosta.
Kurjennevan kosteikko. Kuva: Lauri Laitila

Toteutus

Kosteikkojen keskiosiin rakennettiin pesimäsaaria naurulokeille, jotka puolustavat tehokkaasti pesiään petoja vastaan ja samalla suojaavat muutakin kosteikkolinnustoa. Supikoira- ja minkkiloukkujen verkoston sekä osaavien koiramiesten ansiosta pienpetopyynti on kunnossa.

Alueiden reunoille rakennettiin patopenkereet ja asennettiin virtaamasäätöpadot, joilla vedenpintaa säädellään. Kosteikkojen pohjilla oli laajat paljaat turvealueet, jotka käsiteltiin kevään kynnyksellä tuhkalla parantamaan kasvuolosuhteita. Kesäkuussa tuhkatuille alueille kylvettiin heinäseos ja kosteikkojen ympärille riistapeltoa. Kosteikkojen vesi pidettiin ensimmäisen syksyn ajan alhaalla, jotta heinä sai kasvaa ja sitoa juuristollaan pohjamaan. Seuraavana keväänä vesi nostettiin tavoitetasoon, ja monipuolinen linnusto löysi alueen heti.

Kosteikon vesipintaa säädellään vuodenkierron aikana. Kevättulvan tasoa viivytetään poikueajan aina heinäkuulle asti. Loppukesällä vesi saa laskea, jotta tulvaniityt kuivahtavat ja kasvillisuus elpyy. Syyssateet saavat nostaa vedenpintaa ja luoda hyviä levähdysalueita. Talven ajaksi kosteikon vesipinta saa laskea alas, jotta siinä on tilaa talvi- ja kevättulville.

Ilmakuva kosteikosta.
Kuva: Lauri Laitila

Lue lisää:
Kurjennevan riistakosteikkojen yleissuunnitelma ja kahden kosteikon toimenpidesuunnitelma (PDF)
Kurjennevan pohjoinen kosteikko, esittely (PDF) ja Kurjennevan eteläinen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelija: Kosteikkomaailma

Urakoitsija: Etelä-Pohjanmaan Turve Oy.

Kurjennevan kausikosteikot toteutetaan yhteistyössä Kurjennevan Eränkävijöiden, Seinäjoen kaupungin, EPV Bioturpeen ja Suomen riistakeskuksen kanssa.