Ylälammi, Tervo

Valmiit kosteikot • Ylälammi, Tervo

default

Ylälammi, Tervo

Ilmakuva syksyisestä maisemasta.
Alue ennen kunnostuksia. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta keväällä.
Valmis kosteikko vedennoston jälkeen keväällä 2023. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Ylälammin kosteikko perustettiin 1900-luvun alkupuolella maankäytön vuoksi lasketulle lammelle. Noin 13,5 ha kosteikko noudattelee majavan muutamaa vuotta aikaisemmin patoaman vesialueen rajoja.

Toteutus

Rakennustyöt aloitettiin talvella 2021–2022 ja viimeisteltiin syksyllä 2022. Työskentelyalueelta poistettiin puustoa säästäen lahopuita. Pehmeän maa-aineksen takia rakennustyöt olivat paikoin haastavia, mutta maan jäädyttyä ja runsaan lumen avulla työskentely onnistui lopulta hyvin.

Kaivinkone syksyisessä maisemassa.
Kaivutöiden aloitus marraskuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Luminen työmaa, jossa kaivinkone.
Kunnostukset käynnissä helmikuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kesäisestä, puuttomasta maisemasta.
Kosteikko talven kunnostuksien jälkeen odottamassa viimeistelyä. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva syksyisestä kosteikkoalueesta.
Valmis kosteikko viimeistelyjen jälkeen syksyllä 2022. Alue näytti tyystin toisenlaiselta keväällä ensimmäisen vedennoston jälkeen. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikon pohjois- ja itäreunalle rakennettiin yhteensä yli kilometrin verran patopengertä. Vedensäätely tapahtuu laskuojan suulla olevalla settipadolla. Vedenpintaa säädellään luontaisen tulvarytmin mukaisesti. Padon ulkopuolelle syntyi kanava, joka pitää kosteikon ulkopuolelle jäävien metsien vesitalouden kunnossa.

Patolaite vanhan padotun ojauoman vieressä.
Patolaite vanhan padotun ojauoman vieressä. Kuva: Holtti Hakonen

Vesi nostettiin ensimmäisen kerran alueelle keväällä 2023. Kosteikko tulee toimimaan vesilintujen poikue-elinympäristönä ja muuttoaikaisena levähdysalueena. Alueelta pyydetään tehostetusti haitallisia vieraspetoja minkkiä ja supikoiraa.

Valmis kosteikko tulvatasossa keväällä 2023. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Ylälammin kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Janne Turunen, OTSO metsäpalvelut / Tmi Coldfin

Maanrakennustyöt: Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy