Leppikorpi, Siikalatva

Valmiit kosteikot • Leppikorpi, Siikalatva

Panoraamakuva kosteikkomaisemasta.
Leppikorven valmis kosteikko kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Leppikorpi, Siikalatva

Lähtökohdat

Leppikorven 4,6 ha kosteikko on perustettu loivarinteiselle, ojitetulle metsämaalle, jossa avohakkuun jälkeinen puusukupolvi ei ollut lähtenyt kunnolliseen kasvuun.

Kosteikko on kaksiosainen ja sen lukuisat suojaisat saarekkeet antavat erinomaisia suojaisia pesimä- ja levähdyspaikkoja. Kosteikko myös parantaa Kurranjärven vedenlaatua pidättämällä kiintoainesta ja ravinteita.

Toteutus

Kosteikkoa rakennettiin kahden kaivinkoneen taktiikalla syksyllä 2020. Pitkien patorakenteiden kohdalla kahden kaivurin yhteistyö toi lisää työtehoa yhden siirtäessä maata ja toisen muotoillessa siirretyt maamassat padoksi.

Lähes koskematon, puuton kosteikko, jonka keskellä on kaivinkone tekemässä uraa.
Välipenkereen paikan valmistelua. Kuva: Holtti Hakonen
Kaksi kaivinkonetta kosteikkotyömaalla.
Alemman kosteikon saarekkeiden muotoilua. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikon työmaa valmistui marraskuussa 2020. Seuraavana kesänä alueen paljaat maapinnat sekä riistapellot viljeltiin ja painuneita patopenkereitä tasattiin.

Ilmakuva valmiista kosteikosta.
Valmis kosteikko marraskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Leppikorven kosteikko, esittely (PDF)

Kaivinkonetyö: Kairanmaan kaivuu oy

Suunnittelu: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

Kosteikon toteutusta tuki Suomen riistanhoitosäätiö