Vanha Piipsanjoki, Vihanti

Valmiit kosteikot • Vanha Piipsanjoki, Vihanti

Syksyinen peltomaisema, jossa mutkitteleva joki.
Kosteikko hieman ennen kunnostuksien valmistumista lokakuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Vanha Piipsanjoki, Vihanti

Myöhäissyksyn peltomaisema, jossa mutkittelee kapea joki.
Kosteikko ennen kunnostuksia marraskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Syksyinen peltomaisema, jossa mutkitteleva joki.
Kosteikko hieman ennen kunnostuksien valmistumista lokakuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Vanhan Piipsanjoen kosteikolla Vihannissa, nykyisessä Raahessa, mutkittelee nimensä mukaisesti vanha jokiuoma peltojen keskellä. Peltojen ja laajojen valuma-alueelle osuvien metsäojitusten ansiosta uoma on rehevä kasvupaikka, mistä johtuen ja se oli ennen kunnostustöitä hyvin pusikoitunut. Vesilinnuille sopiva elintila jäi pieneksi kevättulvien tulvahuipun jälkeen, sillä vesi laski nopeasti.

Toteutus

Vuonna 2021 uoma kunnostettiin 2,2 hehtaarin kosteikoksi, jotta se voisi toimia vesilintujen poikue-elinympäristönä.

Pajupusikot kaadettiin keväällä 2021. Saman vuoden syksyllä kaivinkonetöiden yhteydessä myös niiden juurakot kaivettiin ylös. Pajukoiden poistaminen lisää avoimuutta kosteikon ympärillä.

Alkutalven maisema jokiuomasta, jota ympäröivät pajukot.
Uoma oli vielä marraskuussa 2020 pahoin pusikoitunut ennen kunnostuksien aloittamista. Kuva: Holtti Hakonen
Alkukeväinen peltomaisema, kaivinkone ja jokiuoma.
Pajupusikko poistettiin huhtikuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Syksyllä uoman penkkoja loivennettiin ja niihin kylvettiin heinäkasvillisuutta pitämään pintamaa paikoillaan ja tuomaan ravintoa linnuille ja muille eliöille.

Penkereitä on loivennettu ja pajujen juurakot nostettu kasoiksi uoman reunoille
Uoman penkereet loivennettiin lokakuussa 2021 ja pajukon juuret nostettiin kasoiksi uoman viereen. Kuva: Holtti Hakonen

Lisäksi uoman eteläpäätyyn rakennettiin pohjapato. Pohjapadossa on kulmaputki, jonka avulla kosteikon vedenpintaa säädellään vesilinnuille otolliseksi: kevättulvaa pidätetään kosteikolla pidempään ja loppukesästä kosteikko lasketaan tyhjemmäksi, jotta reunaluiskien alaosien kasvillisuus pääsee uusiutumaan. Tällöin kosteikolla on myös mahdollisuus ottaa vastaan loppuvuoden rankkasateiden tuomat virtaamapiikit, mikä suurella valuma-alueella tehostaa vesiensuojelua. Vieraspetopyyntiä alueella tehostettiin, jotta lintujen poikaset ja munat eivät päätyisi supikoirien tai minkkien suihin.

Lue lisää: Vanhan Piipsanjoen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyöt ja työmaaohjaus: Timo Jouhten