Runkaus, Tervola

Valmiit kosteikot • Runkaus, Tervola

Ilmakuva kosteikosta.

Runkaus, Tervola

Vanhalle turvetuotantoalueelle syntyvä 14 ha kosteikko toimii niin pesimä- ja levähdysalueena linnuille kuin virkistysalueena paikalliselle kyläyhteisölle.

Kosteikon länsilaita ennen ja jälkeen kunnostusten:

Paljasta maata ja sivussa metsää.
Laaja vesialue. Sivussa metsää.
Ilmakuva kosteikosta.
Tilanne marraskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikolle on on muotoiltu pesimä- ja levähdyssaarekkeita, tasattu vedensäätelylaitteelle kulkeva huoltotie ja asennettu puolimunkki sekä muotoiltu varsinainen, 650 metrin pituinen patopenkere.

Kaivinkone muotoilemassa patopengertä.
Padon rakentamista syyskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikolle saatiin jo syksyllä 2020 hieman vettä rankkojen sateiden myötä ja sinne odotetaan ensimmäisiä lintuja kesällä 2021. Kesällä 2021 kosteikolle asennetaan sulkulaitteella varustettu tulovesiputki, mutta varsinainen tulvittaminen tapahtuu vasta keväällä 2022.

Traktori etenee lumella ja peräkärrystä lentää hienoa ainesta ilmaan.
Tuhkalannoitusta maaliskuussa 2021. Kuva: Esko Viitanen

Ennen tulvittamista alue tuhkalannoitetaan ja viljellään. Tuhkalannoituksella nostetaan turvemaan pH:ta, jotta kasvit voisivat kasvattaa mahdollisimman vahvan juuriston pitämään maa-aineksen paikoillaan veden eroosiovoimaa vastaan. Kesannointivuoden aikana pato ja saarekkeet saavat myös aikaa asettua ja tiivistyä.

Runkaus, Tervola

Lue lisää:
Runkauksen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Esko Viitanen, Ville Viitanen ja Teemu Maikkunen

Kaivinkonetyö: Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy

Päivitetty 4.11.2022

Ilmakuva kosteikosta.