Remin kosteikko Romuneva, Alavus

Valmiit kosteikot • Remin kosteikko Romuneva, Alavus

Ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko kesäkuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali

Remin kosteikko Romuneva, Alavus

Ilmakuva kosteikosta.
Alue kesäkuussa ennen kunnostusten aloittamista. Kuva: Juha Siekkinen
Ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko kesäkuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali

Lähtökohdat

Remin kosteikko Romuneva (5 ha) on entinen turvetuotantoalue Alavudella. Maanomistaja halusi muokata alueesta vesilinnuille soveltuvan elinympäristön.

Toteutus

Kosteikon toteutustyöt aloitettiin joulukuussa 2021. Kohteessa hyödynnettiin olemassa olevia rakenteita siten, että vanha kahdessa tasossa oleva imeytyskenttä muutettiin kosteikkoalueeksi asentamalla säätökaivo.

Kosteikko toteutettiin patoamalla niin, että syntyi kaksi aluetta eri vedenkorkeuksilla. Laajempi osa-alue kattaa yli 3 ha vesipinta-alasta ja pienempi noin puoli hehtaaria. Laajemmalle kosteikkoalueelle rakennettiin uutta patopengertä, mutta myös paranneltiin vanhaa pengertä. Lisäksi alue tuhkattiin. Talvirakentaminen teki patopenkalle tepposet ja penkka jouduttiin korjaamaan kesällä.

Ilmakuva kaivinkoneesta.
Kosteikon viimeistelyä heinäkuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali
Vedestä nousee putki, joka on kallellaan. Sitä tukee lauta.
Vedenpintaa voi säädellä säädettävällä kulmaputkella. Kuva: Elina Sorvali

Kohteessa putkitettiin valuma-alueen vesiä, jotta ne saatiin kulkemaan kosteikolle. Kosteikko paitsi tarjoaa vesilinnuille elinympäristön myös edistää vesiensuojelua, kun sinne ohjataan metsävaltaisen valuma-alueen vesiä.

Laajan osa-alueen tulvaputkeksi asennettiin säädettävä kulmaputki, jolla kosteikon vedenpintaa voidaan tarvittaessa säätää.

Kesällä penkereille ja laajemman alueen pohjalle suoritettiin kylvöt. Vesi nostettiin alueelle keväällä 2023.

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

Kaivinkonetyöt: Maansiirto Soukkala Oy