Tavinsalmi, Kuopio

Ilmakuva pienestä kosteikkoalueesta.
Uusi kosteikkoallas kesällä 2023. Kuva Holtti Hakonen

Tavinsalmi, Kuopio

Avoin maisema, jossa lehdettömiä koivuja taustalla ja märkää maata etualalla.
Tavinsalmi ennen kunnostusta. Kuva: Elina Sorvali
Ilmakuva pienestä kosteikkoalueesta.
Uusi kosteikkoallas kesällä 2023. Kuva Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Tavinsalmen kosteikko (3,8 ha) koostuu vanhoista sikalan lietealtaista ja uudesta matalavetisestä rakennetusta kosteikkoaltaasta. Jo vuosikymmeniä sitten lakkautetun sikalan käyttämättömiksi jääneet lietealtaat olivat toimineet jo pitkään vesilintujen ja erityisesti telkkien poikueiden ruokailualueina. Sameina ja ravinteikkaina vesinä altaat ylläpitävät merkittävää määrää pieneliöitä ja ravintokasveja.

Helsingin yliopiston vesilintuseurannoissa oli havaittu telkkäemojen tuovan poikasiaan jopa kymmenen kilometrin päästä Tavinsalmelle. Muitakin vesilintulajeja oli havaittu viihtyvän altailla, mutta alueen vetovoiman heikkenemisestä oli viitteitä.

Toteutus

Pitkän ja vaiheikkaan suunnitteluprosessin päätteeksi Tavinsalmen kosteikon olosuhteita parannettiin poistamalla puusto ja pensaikko altaiden penkereistä, hakkaamalla ”kiitoradat” kosteikon ja viereisen Pienen Ruokoveden väliin lintujen vakiintuneiden lentoreittien kohdalle. Lisäksi rakennettiin kahden olemassa olevan altaan kainaloon kolmas matalavetisempi kosteikkoallas monipuolistamaan elinympäristöjä. Hakkuita tehtiin useammassa vaiheessa vuoden 2020 jälkeen, ja uusi allas padottiin syksyllä 2022.  

Kaivinkone työskentelemässä.
Patolaitteen asennusta lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Kaivinkone työskentelemässä sumuisessa maastossa.
Uuden altaan rakennustöiden aloitus lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva aukeasta alueesta, jossa kaivinkone ja vettä.
Uuden altaan viimeistelyä lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Talvella 2023 syvempiin altaisiin uitettiin vielä kelluvat pesimä- ja levähdyslautat, joita jo seuraavana kesänä naurulokit hyödynsivät. Tavinsalmella on nyt kaikki edellytykset monipuolisen vesilintulajiston menestymiseen, mitä tehokas pienpetopyynti alueella tukee. 

Ilmakuva kosteikosta.
Tavinsalmen altaat lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva vesialueesta, jossa kelluu pesimälautta.
Telkkäemot tuovat poikueensa laajalta alueelta Tavinsalmen kosteikolle ravinnon perässä. Kuva: Holtti Hakonen