Siperia, Rovaniemi

Valmiit kosteikot • Siperia, Rovaniemi

Ilmakuva syksyisestä kosteikosta.
Kosteikko maanrakennustöiden valmistuttua syyskuussa. Kuva: Holtti Hakonen

Siperia, Rovaniemi

Siperian kosteikko on perustettu viljelyksestä poistuneelle 60-luvulla perustetulle peltoalueelle. Avosuolle tehty pelto-ojitus on pellon lisäksi kuivattanut myöhemmin perustetun Lamminaavan soidensuojelualueen länsireunaa. Ojituksen kuivatus on ollut niin tehokasta, että jopa tulvahuipun aikaan osa Lamminaavan länsireunan rimmistä pysyi kuivana.

Alue oli erityisesti hanhien, mutta myös muiden vesilintujen suosiossa ennen ojitusta. Maanomistajalla oli haaveena palauttaa alue linnuille mieleiseksi. Kosteikon perustamisen yhteydessä voitiin parantaa myös Lamminaavan länsilaidan vesitaloutta.

Ilmakuva syksyisestä kosteikkoalueesta.
Patopenger on Siperian kosteikolla mutkitteleva. Kuva: Holtti Hakonen
Patolaite eli vedensäätelylaite asennettiin syyskuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Patolaite eli vedensäätelylaite asennettiin syyskuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikon maanrakennustyöt toteutettiin syksyllä 2021. Kaakkoislaitaan rakennettiin turpeesta noin 300 m pitkä patopenger, johon asennettiin vedensäätelylaite ja muotoiltiin kivetty ylivirtausuoma.

Peltoa ja Lamminaavan soidensuojelualuetta kuivattavia ojia tukittiin ja ohjailtiin uudelleen peltoalueen itäreunalla. Osaa sarkaojista levennettiin, jotta alueella on myös matalan veden aikaan mahdollista liikkua kanootilla. Ojien kaivumaista muotoiltiin loivapiirteisiä saaria linnuille suojaisiksi levähdys- ja pesimäpaikoiksi.

Kosteikolle on tarkoitus nostaa vesi kesän 2022 jälkeen, kun patopenkereet ovat asettuneet ja niiden pinta on heinittynyt.

Ilmakuva syksyisestä kosteikosta.
Kosteikko maanrakennustöiden valmistuttua syyskuussa. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Siperian kosteikko heinäkuussa ennen kunnostusten aloittamista. Kuva: Holtti Hakonen

Siperia, Rovaniemi

Lue lisää:
Siperian kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Markku Vierelä ja Suomen riistakeskus, Holtti Hakonen. Ryhmä Rovaniemen ammattikorkeakoulun maanmittauslinjan insinööriopiskelijoita suoritti vaaituksen vuonna 2012.

Kaivinkonetyö: Pure Environment Tech oy

Päivitetty 24.1.2022