Inganneva, Siikalatva

Valmiit kosteikot • Inganneva, Siikalatva

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko heinäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Inganneva, Siikalatva

Ilmakuva puuttomasta turvealueesta.
Lähtötilanne syyskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko heinäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Ingannevan kaksiosainen kosteikko (21,7 ha) on perustettiin Uljuan tekoaltaan rannalla sijaitsevalle turvemaalle, josta puusto on poistettu 2014.

Toteutus

Maaliskuussa 2022 kosteikon perustaminen käynnistyi muotoilemalla alueelle noin 2,5 kilometriä patopengertä paikalta löytyvästä maa-aineksesta. Koska maasto oli pehmeää, oli työt tehtävä kevättalvella ennen roudan sulamista. Työskentelyolosuhteita parannettiin jäädyttämällä osa alueesta niin, että rinnekone tiivisti lumikerrosta. Keväälle 2022 sattui otolliset kelit, joita Ingannevalla hyödynnettiin kolmen kaivinkoneen ja rinnekoneen voimin.

Ilmakuva lumisesta, tasaisesta maisemasta, jossa näkyy kaivinkoneita.
Kosteikko kaivuutöiden alkaessa maaliskuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva, jossa lumisessa maisemassa maanmuokkauksen merkkejä.
Kosteikko kaivuutöiden päätteeksi maaliskuussa 2022. Linnuille muotoiltiin kaivuutöiden yhteydessä pesimäsaarekkeita, jotka näkyvät puolikuun muotoisina ilmakuvassa. Kuva: Holtti Hakonen

Patopenkereisiin asennettiin patolaitteet, ylivirtausputket ja tulovesiputket. Kosteikon osien vedenpintaa voidaan säädellä erikseen ja kaikki rakenteet hoitaa koneellisesti. Kosteikon eteläosaan ohjattiin vettä tien vierustan ojasta, joka ennen perustamista virtasi pintavalutuskentälle valmistuneen kosteikon länsikulmaan. Valuma-aluetta laaennettiin ohjaamalla rumpuputkella osa, 165 ha suurelta osin ojitetun metsämaan valuma-alueen vesiä samaan ojaan.

Muokattua maata, jossa putki ja työkoneita.
Patolaite, kaivinkone sekä rinnekone (vas.) maaliskuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Vaikka kosteikon vedenpinta pidettiin kaivuutöitä seuraavana vuonna niin alhaalla kuin patolaitteilla oli mahdollista, täyttyivät kaivusyvänteet vedellä ja loivat noin 2,5 ha vesialan jo ensimmäisenä kesänä.

Ingannevalla valtaosalla kosteikon veden alle jäävästä osasta pystyttiin jättämään pintakasvillisuus koskematta ja näin varmistaa vesiselkärangattomien elinympäristö. Myöhemmin penkereet vielä tiivistettiin ja siloiteltiin kaivinkoneella ja kylvettiin heinäkasvillisuudella ennen kosteikon tulvittamista.

Patopenkereiden yhteyteen kylvettiin riistapellot molemmille kosteikon osille.

Lue lisää: Ingannevan kosteikon esittely (PDF)

Maanrakennustyöt: Kairanmaan Kaivuu Oy, Piipsan Turve Oy

Suunnittelu: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma