Tervalammi, Lempäälä

Valmiit kosteikot • Tervalammi, Lempäälä

Ilmakuva, jossa vesialue ja peltoja.
default

Tervalammi, Lempäälä

Lähtökohdat

Tervalammi on pieni, lumpeiden ja ulpukan valtaama, peltojen ympäröimä järvi, jonka vesilinnustollista arvoa maanomistaja halusi parantaa. SOTKA-hankkeessa vuonna 2022 tehtyjen kunnostusten tavoitteena oli pienentää 35 hehtaarin valuma-alueelta Tervalammiin tulevaa kuormitusta rakentamalla kosteikko, joka tarjoaa hyvää vesilintujen poikue-elinympäristöä rantamaisemaan. Lisäksi parannettiin sukeltajasorsien ja pienten lokkien viihtyvyyttä alueella. 

Toteutus

Kosteikko rakennettiin patoamalla ja kaivamalla. Vedensäätelylaitteistoksi asenettiin puolimunkki ja ylivirtaamien varalle tehtiin kivetty tulvauoma. Alueen avoimuutta lisättiin poistamalla puustoa. Lisäksi Tervalammin tulo-ojiin laitettiin kalkkirouhetta nostamaan veden pH:ta, peltojen piiriojat ohjattiin kulkemaan kosteikon kautta ja vesilinnuille ja naurulokeille muotoiltiin pesimäkumpareita kosteikkoon ja rakennettiin kelluvia pesimäsaaria Tervalammiin.

Alueen pinta-ala reuna-alueineen on 4 hehtaaria, josta uutta kosteikkoa on 0,5 hehtaaria.

Tervalammi, Lempäälä

Suunnittelu ja työmaajohto: Elina Sorvali ja Mikko Alhainen, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyöt: Juha-Pekka Perälä