Joussuon kosteikko, Pyhäjärvi

Valmiit kosteikot • Joussuon kosteikko, Pyhäjärvi

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis Joussuon kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Joussuon kosteikko, Pyhäjärvi

Ilmakuva kosteikosta.
Alue ennen kunnostuksia lokakuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis Joussuon kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtokohdat

Joussuon kosteikko perustettiin vanhalle turvepohjaiselle pellolle. Monipuolinen kosteikkokokonaisuus rakentuu 4,5 ha kosteikosta ja pienestä 0,3 ha kosteikosta. Kosteikot edistävät luonnon monimuotoisuutta ja lisäävät elinympäristöjen mosaiikkia alueella.

Toteutus

Pellon syvän päädyn ympäri muotoiltiin maa-aineksesta noin 750 metriä pitkä patopenger. Penger alkaa pellon korkeammalta osalta maan tasosta ja on syvässä päädyssä metrin korkuinen pellon pinnasta. Penkereen viereen muodostui syvänne, josta tehtiin niemekkeillä mutkitteleva.

Pellon sarkoihin kaivettiin kanavia, jotta vesi leviäisi tasaisemmin alueelle ja kaivumassoista saatiin useita pieniä saaria linnuille suojaisiksi pesimä- ja levähdyspaikoiksi.

Kosteikon penkereisiin kylvettiin kukkakasveja ravinnoksi useammalle pesälliselle mehiläisiä, jotka pölyttävät myös lähialueen viljelykasveja. Pellon kosteikon ulkopuolelle jäävälle osalle istutettiin metsä ja koko alue tuhkalannoitettiin maaperän pH:n nostamiseksi kasveille otolliseksi.

Ilmakuva Joussuon kosteikosta töiden valmistuttua.
Joussuon kosteikko töiden valmistuttua kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Patopenger.
Patopenger kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Joussuon kosteikkokokonaisuuteen kuuluu pihapiirin läheisyydessä oleva pieni 0,3 ha kosteikko, joka kokoaa peltojen valumavedet ja ohjaa ne yhtä ojaa pitkin varsinaiselle kosteikolle. Suojainen ja hyvin heinittynyt pikkuallas houkuttelee erityisesti taveja puoleensa ja lammaslauma pitää kosteikon reuna-alueet avoimina.

Ilmakuva Joussuon latvakosteikosta.
Latvakosteikko kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva pienestä kosteikosta.
Pienkosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Pieni vesialue, jossa näkyy putki.
Pienkosteikon vedensäätelylaite. Kuva: Holtti Hakonen

Joussuon kosteikko rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, mutta haitallisia vieraspetoja poistetaan alueelta aktiivisesti.

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis Joussuon kosteikko kesällä 2022. Vasemmalla etualalla pienkosteikko ja taaempana oikealla varsinainen kosteikko. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Joussuon kosteikko, esittely (PDF) ja Joussuon toimenpidesuunnitelma (PDF)

Suunnittelu: Suomen riistakeskus, Holtti Hakonen

Maanrakennustyöt: Haataja Forest Oy