Båtviken, Pedersöre

Valmiit kosteikot • Båtviken, Pedersöre

Ilmakuva kosteikosta
Båtvikenin kosteikko loppukatselmuksessa kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Båtviken, Pedersöre

Ilmakuva aukeasta ja lumisesta alueesta. Taustalla metsää.
Båtviken ennen kunnostusten aloittamista maaliskuussa 2021. Kuvat: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta
Båtvikenin kosteikko loppukatselmuksessa kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Båtvikenin kosteikko perustettiin vuoden 2021 alussa soistuneelle Luodonjärven rannalle. Noin 2,5 hehtaarin kosteikko tarjoaa vesilintujen poikasille tärkeän elinympäristön ja toimii lintujen muuttoaikaisena levähdysalueena. Kosteikko on kokonaan rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä.

Toteutus

Kosteikko perustettiin rakentamalla pato Båtvikenin pohjoislaidalle. Vedenpinta nostetaan patolaitteen avulla tavoitetasoon.

Maisema, jossa etualalla hennon lumipeitteen saanut valli. Taaempana ruovikkoa ja metsää. Kuvaa otettaessa on satanut lunta.
Valmis patopenger alkukeväällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Patopenger
Patopenger alkukesällä 2022. Patopenkereeseen asennettu patolaite pidättää vettä kosteikolla ja tarjoaa hyvän elinympäristön vesilintujen poikasille. Kuva: Holtti Hakonen

Patopengertä rakennettiin yli 150 metriä ja poikkeuksellisten tulvien varalta siihen asennettiin ylivuotoputki. Patopenger viimeisteltiin ja kylvettiin kesällä 2021.

Kaivinkone kaivualustan päällä lumella. Kaivinkone pitelee toista kaivualustaa.
Kaivinkone liikkui leveiden kaivualustojen avulla, kun lunta oli ensin kovetettu latukoneella. Kuva: Holtti Hakonen
Risuista ja oksista tehty kasa lumella. Taustalla metsää.
Metsästysseura raivasi padon tieltä puustoa, josta rakennettiin saarekkeita lintujen pesimäpaikoiksi. Kuva: Holtti Hakonen

Paikallisen metsästysseuran pitämillä talkoilla oli merkittävä rooli kunnostustöissä. Metsästäjät kovettivat työmaa-alueen lunta latukoneella, jotta kaivinkone pääsisi liikkumaan alueella. Lisäksi he raivasivat puustoa, jotta pato voitiin rakentaa.

Seura hoitaa kosteikkoa muun muassa pyytämällä alueelta pienpetoja, jotka ovat uhka vesilintujen pesinnän onnistumiselle.

Ilmakuva kosteikosta.
Sorsat voivat uida heinikon suojissa. Kuva: Holtti Hakonen
Sinisorsa poikasineen uimassa.
Sinisorsaemo poikasineen löysivät Båtvikeniin kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Båtvikenin kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Suomen riistakeskus, Holtti Hakonen

Kaivinkonetyö: Sundström Ab Oy