Övriga finansieringar

Programmet för effektiverat vattenskydd

Miljöministeriet har startat ett program för effektiverat vattenskydd, vilket påverkar vattendragens tillstånd i stor skala genom olika teman. Finansiering är reserverad för vattenskydd inom jordbruket, lokalt till exempel för restaurering av sjöar, minskning av risken för oljeutsläpp från vrak samt utveckling av städernas vattenförvaltning. Läs mer på NTM-centralens sidor.

Uppdaterad 6.5.2020