Leader stöd

Leader-aktionsgrupper kan finansiera allmännyttiga våtmarksprojekt. Mer information får man av Leader-grupperna och på följande webbplatser:

Det finns en ansenlig mängd olika projekt för våtmarker och vattenvård i Finland både på lokal nivå och på landskapsnivå. Aktörer och kontaktuppgifter för olika projekt kan man fråga efter hos den regionala NTM-centralen, Pro Agria och kommunerna.

Dessutom lönar det sig att bekanta sig med de lokala vattenskyddsföreningarnas verksamhet. Föreningarna kan ofta ha intresse av att verka som samarbetspartner vid planeringen och/eller genomförandet av vattenskyddskonstruktioner.

Uppdaterad 14.12.2020