Tillstånd och finansiering

Anläggningen av våtmarker stöds genom många olika finansieringskällor. Genom den pågående programperioden för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har anläggandet av våtmark erhållit stöd via det icke-produktiva investeringsstödet. Medlen för genomförandet av nya investeringar under pågående period är slut och Livsmedelsverket meddelar när ersättningen kan sökas nästa gång. Det är emellertid skäl att komma ihåg stödet och i väntan på att investeringsansökningen öppnar utarbeta eller beställa eventuella våtmarksplaner.

Uppdaterad 6.5.2020