Förberedande uppgifter

  • Bekanta dig med området
  • Markägarnas inställning
  • Var, när och hur?
Uppdaterad 22.7.2013