Anlägga

Att restaurera och anlägga våtmarker är ett viktigt naturvårdsarbete. Det finns inte två likadana våtmarker, och det är inte lätt att göra upp allmänna anvisningar som gäller alla projekt. Vi ska ändå försöka ge sådana baskunskaper, vinkar och verktyg som är viktiga för ett lyckat våtmarksprojekt.

Olika finansieringsformer och aktörer påverkar i någon mån processens gång. Finansiärens krav på bland annat nivån på planeringen är det alltid bäst att ta reda på från fall till fall. När det gäller byråkratin kommer man lättast undan om man kan göra våtmarken på talko, med egna pengar eller genom nationell finansiering till exempel med hjälp av företag som sponsorer.

Här har vi koncentrerat mycket fakta så att planerings- och anläggningsprocessen också i fråga om krävande våtmarksobjekt kan beskrivas tillräckligt utförligt. Att anlägga en våtmark i anslutning till ett dike på en åker eller i en skog som tillhör en enda markägare är ofta ganska enkelt, om det inte finns några särskilda naturvärden eller andra begränsande faktorer.

Handboken Kosteikko-opas (slideshare.net, endast på finska ) är bra att läsa innan man börjar planera närmare.

Här finns det anvisningar och mallar för planer. Avsikten med dem är att stöda och främja anläggande, restaurering och vård av våtmarker. Anvisningarna och mallarna är riktgivande och avsedda som allmänna direktiv för att man ska komma igång med ett eget projekt. Två likadana våtmarker och projekt finns inte, alla blir unika äventyr. Lycka till med ett givande våtmarksarbete!

ABC för dig som vill anlägga en lyckad våtmark

 1. Förberedande uppgifter
  • Bekanta dig med området
  • Markägarnas inställning
  • Var, när och hur?
 2. Tillstånd och finansiering
  • Lagar och planbestämmelser
  • NTM:s utlåtande
  • Eventuella stöd
 3. Planering
  • Krav på planen
  • Planens innehåll
 4. Genomförande (inkl. entreprenör)
 5. Vård och observation
Uppdaterad 14.12.2020