Kosteikko – Framsida

Våt­markerna i skick – andstammarna ökar
Våtmarker erbjuder lämpliga livs­miljöer för sjö­fåglarnas ungar, vilket tryggar sjö­fågel­stammarna och stävjar för­lusten av biologisk mång­fald. På de här sidorna hittar du anvisningar för hur man an­lägger våt­marker och information om Finlands viltcentrals projektet SOTKA-våtmarker.

Läs mer om de olika faserna i restaureringen av en våtmark:

Förberedelser
Skapa dig en överblick över området, läs om olika typer av våtmarker och ta reda på hurdan våtmark som kan passa på området.

Läs mer >>

Planering
Ta reda på kostnader och finansieringsmöjligheter, tillstånd samt inställningen bland markägarna.

Läs mer >>

Genomförande
Med bra planering kommer man långt. Med uppdämningar kan man skapa naturidentiska våtmarker.

Läs mer >>

Skötsel
Ta hand om våtmarken och följ upp dess tillstånd. Endast en våtmark som vårdas hålls i gott skick.

Läs mer >>

Tid att njuta
Våtmarker främjar naturens mångfald, vattenskyddet och rekreationsmöjligheterna. De är också en glädje för ögat.

Läs mer >>

Låter det intressant?
Läs mer om olika våtmarker och restaurera din egna våtmark!

Presentation av våtmarker >>