SOTKA-våtmarker

Genom jord- och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt restaurerar vi och skapar livsmiljöer för sjöfågelkullar och effektiverar fångsten av främmande rovdjur i vardagsnaturen. Det är Finlands viltcentral som driver projektet. Läs om SOTKA-projektets verksamhetsmodell och spelregler, och föreslå din egen våtmark!

Våtmarker har under årtionden försvunnit till följd av torrläggning, vilket har påverkat tillståndet för de arter som är beroende av dessa livsmiljöer. Våtmarkerna erbjuder livsmiljöer bland annat för ett mångsidigt sjö-, strand- och vadarfågelbestånd. Därtill fungerar våtmarkerna som naturens eget filter, genom att de stoppar upp fasta partiklar och därigenom binder näringsämnen från dräneringsvatten, gör landskapet levande och fungerar flödesutjämnande. En del av de försämrade våtmarkerna kan återställas till naturoaser som sjuder av liv, och förstörda våtmarker kan ersättas genom att man anlägger nya.

matalan_rannan_ihanuudet

Uppdaterad 21.9.2020