Rakentamisen ohjeet

Kosteikkoluonto ja kosteikon rakennusprosessi -video (Maaseutuverkosto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto)

Kosteikkojen perustaminen (video)

Kokemuksia kosteikkosuunnittelusta: Pohjanmaa (15 diaa)

Kokemuksia kosteikkosuunnittelusta: Pohjois-Karjala (16 diaa)

Kosteikkoja käytännössä -esittely  (42 sivua)

Munkki betonikaivonrenkaista (9 sivua)

Patorakenteiden periaatekuvia (24 sivua)

Järvien kunnostus (Suomen ympäristökeskus)

Tietoa metsäluonnonhoidosta (KEMERA, Suomen metsäkeskus)

Kosteikon perustaminen patoamalla (Suomen Metsästäjäliitto)

Käytännön kosteikkosuunnittelu (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun -hanke)

Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus (Suomen ympäristökeskus)

Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito (Maaseutuvirasto)

Opas monivaikutteisen kosteikon rakentajalle Pohjois-Savoon (Ylä-Savon vesistöt kuntoon -hanke)

Purojen hoito maatalousalueilla – luonnonmukainen peruskuivatus (Suomen ympäristökeskus)

Purokunnostusopas (Maa- ja metsätalousministeriö)

Rätt våtmark på rätt plats (Naturvårdsverket, vain ruotsiksi)

Video luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta (Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke)

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin (Opet -hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu)

Luonnonmukaisia menetelmiä maankuivatukseen -video (Opet -hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu)

Päivitetty 27.2.2020