Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.kosteikko.fi. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken förutsätts att offentliga nättjänster är tillgängliga.

Utlåtandet är uppdaterat 27.4.2022. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att vi åtgärdar brister.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Respons om brister i anknytning till tillgänglighet kan ges via per e-post på adressen tiedote@riista.fi.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Icke tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar. Användarna kan således fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Här följer en förteckning på problem som vi känner till. Meddela oss om du upptäcker ett fel på webbplatsen som inte finns i förteckningen.

  • En del av bilagorna (t.ex. pdf, doc, odt) är inte tillgängliga. De bilagor som inte är tillgängliga är en del av de bilagor som har upprättats före den 23 september 2018, vilka inte retroaktivt behöver anpassas enligt tillgänglighetskraven. Vår strävan är att göra bilagorna tillgängliga när de uppdateras. Tre olika våtmarksplaner (pdf) erbjuds tillgängliga som exempel. Övriga våtmarksplaner upprättas inte som tillgängliga, med hänvisning till oproportionell börda. Icke tillgängliga dokument i anknytning till konkurrensutsättningar kan av en välgrundad orsak hållas offentliga över två veckor med hänvisning till oproportionell börda. Inte heller dokument i anknytning till konkurrensutsättning är alltid tillgängliga, med hänvisning till oproportionell börda, och de kan av motiverande skäl hållas offentliga över två veckor.
  • Videor som har publicerats före den 23 september 2020 omfattas inte av denna lagstiftning.
  • Arkiverat innehåll, såsom bilagor och andra material i Hembygdsvåtmark LIFE+ -projeket. Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som har arkiverats före den 23 september 2019.
  • Kartor som inte är avsedda för navigeringsanvändning är inte tillgängliga. Dessa kartor omfattas inte av tillgänglighetslagstiftningen.
  • På webbplatsen finns länkar till de kanaler för social media som Finlands viltcentral administrerar (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). Tillgänglighetskraven gäller inte bilder eller videor som är publicerade före den 23 september 2020. På dessa webbplatser finns publikationer som innehåller bilder och videor, för vilka textmotsvarighet, undertext eller syntolkning inte har tillagts.
  • En del av inbäddningarna är inte helt tillgänglig.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, sänd först respons till den webbansvariga, d.v.s. Finlands viltcentral. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000