Våtmarksfaddrar och sponsorer

Vill du stödja viktigt arbete med restaurering av livsmiljöer genom att sponsra ett visst objekt eller bli våtmarksfadder? 

Projektet SOTKA-våtmarker fokuserar på objektsplanering åren 2023–2024. För genomförandet av våtmarkerna finns inte projektpengar.

Du har, med ditt företag eller samfund, möjlighet att stödja restaureringen av lokala livsmiljöer genom att sponsra byggandet av ett objekt och på så vis få synlighet.

  • Varje objekt är offentligt. Vid objekten uppförs en presentationstavla, där sponsorerna har möjlighet att få med sitt namn eller sin logga.
  • Kontakta Suomen riistanhoito-säätiö och presentera ditt förslag. SOTKA-våtmarker och Suomen riistanhoito-säätiö samarbetar kring återställandet av livsmiljöer. Suomen riistanhoito-säätiö (riistasaatio.fi)

Allmänt stöd av våtmarksarbete

Om du är intresserad av att stödja våtmarksarbete på allmän nivå, kontakta organisationer som bedriver insamlingsverksamhet och stöder våtmarksarbete. Exempel:

Uppdaterad 2.12.2022