SOTKA-våtmarker

Livsmiljöerna för sjöfågelkullar som anläggs och iståndsätts inom våtmarksprojektet SOTKA presenteras efter hand som de blir klara.

Uppdaterad 14.12.2020