Kontaktuppgifter

SOTKA-planerare:

 

 

Specialplanerare Mikko Alhainen, Finlands viltcentral
mikko.alhainen@riista.fi, p. 029 431 2401

Chef för vilthushållning Jarkko Nurmi, Finlands viltcentral
jarkko.nurmi@riista.fi, p. 029 431 2105

Uppdaterad 17.4.2020