Material för tillstånd och stöd

Stöd för icke produktiva investeringar – våtmarksinvesteringar (Livsmedelsverket, 2014-2020)

Kemera-stöd för vård av skogsnaturen (Skogscentralen)

Förbättring av miljön (Landsbygdsnätverket)

Leader-verksamheten

Särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen (Skogscentralen)

Tolkningsrekommendationer för avgränsning och behandling av särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen (Skogscentralen)

Miljöavtal som gäller programperioden 2014–2020 (Livsmedelsverket)

Miljöavtal i Ansökningsguiden (Livsmedelsverket)

Förnyad vattenlag (Finlex)

Samfällda områden (Lantmäteriverket)

Kosteikon perustamisen haasteet (på finska, Ruralia-instituutti)

 

Uppdaterad 14.4.2020