Rahoitus ja luvat

Kosteikkojen perustamista tuetaan monista eri rahoituslähteistä. Tällä hetkellä voimassa olevalla maatalouden ohjelmakaudella (2014-2020) kosteikon perustamista on tuettu ei-tuotannollisesta investointituesta. Varat uusien investointien toteuttamiseen kuluvalla kaudella ovat loppu ja Ruokavirasto tiedottaa, kun korvaus on seuraavan kerran haettavissa. Tuki kannattaa kuitenkin pitää mielessä ja investointihaun avautumista odotellessa tehdä tai teetättää mahdolliset kosteikkosuunnitelmat.

Kosteikon perustamista suunniteltaessa on syytä olla yhteydessä paikalliseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus),  joka vastaa vesilain valvonnasta ja toimii yleisen edun valvojana vesirakennushankkeissa. ELY-keskuksista saat arvion myös hankkeen mahdollisesta luvantarpeesta. Vesilain mukaiset lupa-asiat ratkaistaan aluehallintovirastoissa (AVI:t).

Päivitetty 6.5.2020