Rahoitus ja luvat

Kosteikkojen perustamista tuetaan monista eri rahoituslähteistä. Tämän sivuston avulla saat tietoa mm. uuden maatalouden ohjelmakauden (2014-2020) mukaisesta ei-tuotannollisten investointien korvauksesta kosteikon perustamiseen.

Kosteikon perustamista suunniteltaessa on syytä olla yhteydessä paikalliseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus),  joka vastaa vesilain valvonnasta ja toimii yleisen edun valvojana vesirakennushankkeissa. ELY-keskuksista saat arvion myös hankkeen mahdollisesta luvantarpeesta. Vesilain mukaiset lupa-asiat ratkaistaan aluehallintovirastoissa (AVI:t).

Päivitetty 27.2.2015