Yhteystiedot

Kosteikkosuunnittelijat auttavat paikallisia toimijoita, metsästysseuroja ja maanomistajia antamalla tarvittavaa suunnittelu- työnjohto- ja rahoitusapua SOTKA-kosteikkohankkeeseen valittujen kohteiden toteuttamiseen. Työssä sovelletaan Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen hyviksi havaittuja toimintamalleja.

 

SOTKA-suunnittelijat:

Holtti Hakonen (Pohjois-Suomi)
holtti.hakonen@riista.fi
puh. 029 431 2268
Erityisosaaminen: Turvemaat, rimpisuot ja turvetuotantoalueet sekä paikkatietoaineistot.

Lauri Laitila (Etelä-Suomi)
lauri.laitila@riista.fi
puh. 029431 2119
Erityisosaaminen: Rannikoiden kosteikkokohteet, rantaniityt, vesilupakohteet sekä pienpetopyynti ja
kalatalous

 

Projektipäällikkö, erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus
mikko.alhainen@riista.fi, p. 029 431 2401

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus
jarkko.nurmi@riista.fi, p. 029 431 2105

Päivitetty 1.12.2022