Sikapuron kosteikko, Kiuruvesi

Sikapuron kosteikko, esittely (PDF)

Sikapuron kosteikko on perustettu 2012 Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa ja se on osoittautunut erinomaiseksi lintukosteikoksi. Olosuhteet olivat vuosien saatossa rikkoneet kosteikon vedensäätelylaitteita, ja kosteikolta puuttui mahdollisuus hallittuun tyhjennykseen ja kesannointiin. Nyt kosteikolle vaihdettiin rikkoutuneiden putkien tilalle toimintavarmat virtaamansäätölaitteet, ”puolimunkit”. Koska asennustöitä varten piti kosteikko tyhjentää, oli samassa yhteydessä luontevaa myös kesannoida kosteikko yhden kasvukauden ajan. Kesannointi on hyvä tehdä tasaisen vedenpinnan kosteikoilla 5–10 vuoden välein, jotta sorsanpoikasten tärkeimmällä ravinnolla, pohjan pieneliöillä säilyy elinympäristö. Kesannointia tuettiin kylvämällä kuivuneelle pohjalle monenlaisia kosteita oloja kestäviä heinäkasveja.

Ison altaan onnistuneet kylvöt kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Uudet patolaitteet mahdollistavat myös kosteikon osittaisen kesannoinnin niin, että osalla kosteikosta säilyy vesipinta lintuja varten. Kosteikon kunnostustöiden ohella maanomistaja rakensi kosteikon laidalle lintutornin, josta on helppo havainnoida kosteikon elämää.

Patolaite asennettuna kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Kosteikko ennen kunnostustöitä. (Kuva: Holtti Hakonen)

Iso allas kuivattuna kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Tutustu Sikapuron kosteikon perustamiseen osana Kotiseutukosteikko LIFE+-hanketta: Sikapuron kosteikko, Kotiseutukosteikko LIFE+

Päivitetty 24.1.2022