Saarenjärven rantakosteikko, Salo

Saarenjärven rantakosteikko, esittely (PDF)

Saarenjärven rantakosteikko on noin 4,5 ha rantaniittyalue Vähäjärven ja Saarenjärven välissä. Kosteikko on säännöllisesti tulvivaa suojavyöhykesopimuksessa olevaa lehmien rantalaidunta. Kunnostamisen lähtökohtana oli parantaa alueen arvoa erityisesti puolisukeltajasorsien, kahlaajien, haukien ja sammakkoeläinten poikaselinympäristönä. Alueen on tarkoitus myös toimia kestävän luonnon monimuotoisuutta ylläpitävän maatalouden käyntikorttina. Alueelle ohjataan lähialueen peltovaltaisen noin 50 ha valuma-alueen vedet, mikä vähentää Saarenjärveen ja Kiskonjokeen kohdistuvaa kiintoaine ja ravinnekuormitusta. 

Ilmakuva kosteikosta, jossa valmiita patopenkereitä.

Saarenjarven rantakosteikko (etualalla) ja Vähäjärven kosteikko (taaempana) sijaitsevat läheikkäin. Kuva: Lauri Laitila

Alueen ympärille rakennettiin elokuussa 2020 matalapiirteinen pato, vedensäätelylaitteisto ja tulvauoma. Patopenkereellä ja vedensäätelylaitteistolla alueen tulvavesiä voidaan pidättää huhtikuusta kesäkuulle, luoden erinomaisen vesilintuelinympäristön, samalla parantaen vesiensuojelua. Tulva-uoma rakennettiin alivesiuomalla, jonka avulla hauet pääsevät kevättulvien aikaan kutemaan alueelle ja palaamaan takaisin Saarenjärveen kudun jälkeen. Tulva-uoma mahdollistaa myös Kiskonjoen vapaan tulvimisen kosteikkoalueelle. 

Multaista maata ja niittymäistä maisemaa.

Saarenjärven rantakosteikon patopenger. Kuva: Lauri Laitila

Rantakosteikko on perustettu kausikosteikkoperiaatteella ja se tyhjätään säännöllisesti kesäkuussa. Kesä- ja heinäkuun aikana alue kesannoituu ja lehmät pääsevät laiduntamaan alueelle loppukesän ja syksyn aikana. Laiduneläimet auttavat pitämään kosteikon patopenkereet siistinä.   

Patopenkereet kylvettiin välittömästi valmistumisen jälkeen siemenseoksella. Kylvämisen tarkoituksena on saada patopenkereisiin riittävä kasvipeitteisyys eroosion hillitsemiseksi ennen talven tuloa. Patopenkereet saavat rauhassa painua talven yli. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, alue toimii jo keväällä 2020 arvokkaana levähdyspaikkana vesilinnuille.   

Ilmakuva kosteikkoalueesta.

Taka-alalla Vähäjärven kosteikko ja etualalla Saarenjärven rantakosteikko ennen töiden aloittamista. Kuva: Lauri Laitila

Suunnittelu: Mikko Alhainen, Lauri Laitila ja Elina Sorvali, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyö: Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy 

Päivitetty 28.5.2021