Mustasuo, Ähtäri

Kosteikkomaisemaa, etualalla kukkia.

Mustasuon kosteikko on ensimmäinen SOTKA-kosteikko, joka todettiin loppukatselmuksessa valmiiksi.

Lähtökohdat

Mustasuon kosteikko perustettiin joulukuussa 2020 vanhalle turvetuotantoalueelle Ähtäriin. Alue oli ennestään pengerretty ja siellä oli valmiina virtaamasäätöpato eli puolimunkki, joten alueelle kerääntyi jo luontaisesti valumavesiä.

Pinta-alaltaan vajaan 5 hehtaarin kosteikko tarjoaa vesilintupoikueille ja monelle muulle lajille elinympäristön sekä tehostaa vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä. Kohteessa oli jo valmiiksi laavu, lintutorneja ja pitkospuita oli suunnitteilla. Virkistyskäytön lisäksi kosteikko tulee olemaan myös lähistöllä sijaitsevan kyläkoulun opetuskäytössä. 

Turvememaata ja vehreää, aukeaa kosteikkoa, taustalla tiheä metsä.

Mustasuon kosteikko ensimmäisellä maastokäynnillä elokuussa 2020. Kuva: Elina Sorvali

Toteutus

Hankkeessa kosteikkoa ympäröiviä penkereitä paranneltiin ja korotettiin. Samalla laskuojista tehtiin putkiyhteyksiä ohjaamaan kosteikkoalueelle valuma-alueen vesiä. Alueella jo ennestään olevan virtaamasäätöpadon rakenne testattiin. Tulvatilanteita varten patopenke­reeseen rakennettiin leveä ylivirtausuoma ja patorakennel­mien viereen kaivettiin kuivatusoja.

Aurinko paistaa matalalta. Ilmakuva pienen lumipeitteen saaneesta kosteikkoalueesta.

Alueella oli olemassa olevia penkereitä, joita korotettiin tarvittavin osin. Samalla kaivettiin ympäröivä kuivatusoja. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikon pohjoispäähän perustettiin huoltotie. Näin kosteikko on ajettavissa ympäri penkereitä pitkin työkoneella, jolloin kosteikon hoitotyöt hoituvat sujuvasti.  

Työkone myllertämässä maata. Talvinen kosteikko kuvattuna ilmasta.

Huoltotien perustamista. Kuva: Holtti Hakonen

Koko alue tuhkattiin, jotta kohteen kasvuolosuhteet paranisivat. Alueen penkereet ja riistapellot kylvettiin keväällä 2021 riistapeltosiemenseoksella. Alueelle nostettiin vettä, kun penkereet olivat ensin saaneet rauhassa painua ja kasvittua.  

Lue lisää: Mustasuon kosteikko, esittely (PDF)

Talvinen kosteikkomaisema. Havupuita on kaatuneina.

Mahdollisia ylivirtaamia varten rakennettu ylivirtausuoma ja kosteikolla jo ennestään ollut virtaamasäätöpato eli puolimunkki. Kuva: Holtti Hakonen

Suunnittelu: Elina Sorvali, SOTKA-hanke 

Kaivinkonetyöt: maanomistajat 

Työmaajohto: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke 

Päivitetty 23.6.2022