Mustalampi, Siikalatva

Mustalammen kosteikko, esittely (PDF)

Mustalammen 4,3 ha kosteikko perustettiin Piippolaan Siikalatvalle maalis-huhtikuun taitteessa 2021. Umpeenkasvaneella Mustalammella vesilinnuille sopivaa kosteikkoelinympäristöä laajennettiin padon avulla. Padottu kosteikko myös hidastaa alueen läpi kulkevan veden virtausta ja vähentää tulvapiikkejä vesistön alemmissa osissa kevättulvien ja rankkasateiden aikaan.

Ilmakuva kosteikolta. Maisema on luminen ja kosteikon reunaa kiertää tumma patopenger.

Valmis Mustalammen kosteikko huhtikuun alussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikko perustettiin rakentamalla alueen kahdelle laidalle yhteensä 450 metriä pitkä patopenger, johon asennettiin virtaamansäätölaite. Padon ulkopuolelle kaivettiin oja, jotta kosteikkoa ympäröivät metsät pysyisivät kuivina. 

Puolikas lieriö asetettuna veteen. Ympärillä kiviä.

Patolaitteeksi kosteikolle valittiin puolimunkki. Se säätelee veden virtausta kosteikolta. Kuva: Holtti Hakonen

Mustalampi sijaitsee alueella, jossa on talvisin runsaasti lunta. Tämän vuoksi voimakkaisiin kevättulviin varauduttiin kivetyllä ja vanerilevyin tuetulla ylivirtausuomalla sekä jättämällä patopenkereen itäpäätyyn pieni pintavalutusalue. Tulvavesi pääsee molemmista kohdista patopenkereen ulkopuolella kiertävään ojaan.

Etualalla on valmista patopengertä, sen takana vesiuoma ja luminen maisema.

Valmista patopengertä maaliskuun lopulla 2021. Penkereet kylvetään kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Mustalammen kosteikko toimii kausikosteikkomallin periaatteen mukaan eli vedenpintaa ei nosteta pysyvästi, vaan se lasketaan alempaan tasoon kevättulvien ja lintujen soidinmenojen jälkeen. Tällä suurennetaan kosteikon varastokapasiteettia kesän sateita varten. Lisäksi kasvit pääsevät uudistumaan veden alta paljastuneilla alueilla ja tuottamaan ravintoa kosteikon eliöstölle.

Talveksi kosteikko tyhjennetään, jotta rakenteisiin kohdistuva kuormitus vähenee ja kosteikko voi täyttyä kevään sulamisvesistä. Kosteikon valuma-alueen laajuus on 220 ha.

Maisema, jossa pengertä, vettä, hieman lumista maata ja kaivinkone.

Patolaitteen edusta huhtikuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

 

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke 

Työmaajohto: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke ja maanomistaja Petri Veikkola 

Ilmakuva suoalueesta syksyllä.

Tilanne syksyllä 2020 ennen kunnostuksen aloittamista. Kuva: Holtti Hakonen

Päivitetty 21.10.2021