Mustalampi, Siikalatva

Ilmakuva kosteikosta.

Mustalammen valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Ilmakuva suoalueesta syksyllä.

Tilanne syksyllä 2020 ennen kunnostuksen aloittamista. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Umpeenkasvaneella Mustalammella Piippolan Siikalatvalla vesilinnuille sopivaa kosteikkoelinympäristöä laajennettiin padon avulla. Padottu 4,3 ha kosteikko myös hidastaa alueen läpi kulkevan veden virtausta ja vähentää tulvapiikkejä vesistön alemmissa osissa kevättulvien ja rankkasateiden aikaan. Kosteikon valuma-alueen laajuus on 220 ha.

Toteutus

Mustalammen kosteikko perustettiin maalis-huhtikuun taitteessa 2021 rakentamalla alueen kahdelle laidalle yhteensä 450 metriä pitkä patopenger, johon asennettiin virtaamansäätölaite. Padon ulkopuolelle kaivettiin oja, jotta kosteikkoa ympäröivät metsät pysyisivät kuivina. 

Ilmakuva kosteikolta. Maisema on luminen ja kosteikon reunaa kiertää tumma patopenger.

Valmis Mustalammen kosteikko huhtikuun alussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Puolikas lieriö asetettuna veteen. Ympärillä kiviä.

Patolaitteeksi kosteikolle valittiin puolimunkki. Se säätelee veden virtausta kosteikolta. Kuva: Holtti Hakonen

Mustalampi sijaitsee alueella, jossa on talvisin runsaasti lunta. Tämän vuoksi voimakkaisiin kevättulviin varauduttiin kivetyllä ja vanerilevyin tuetulla ylivirtausuomalla sekä jättämällä patopenkereen itäpäätyyn pieni pintavalutusalue. Tulvavesi pääsee molemmista kohdista patopenkereen ulkopuolella kiertävään ojaan.

Etualalla on valmista patopengertä, sen takana vesiuoma ja luminen maisema.

Valmista patopengertä maaliskuun lopulla 2021. Penkereet kylvettiin kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Maisema, jossa pengertä, vettä, hieman lumista maata ja kaivinkone.

Patolaitteen edusta huhtikuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Mustalammen kosteikko toimii kausikosteikkomallin periaatteen mukaan eli vedenpintaa ei nosteta pysyvästi, vaan se lasketaan alempaan tasoon kevättulvien ja lintujen soidinmenojen jälkeen. Tällä suurennetaan kosteikon varastotilavuutta kesän sateita varten. Lisäksi kasvit pääsevät uudistumaan veden alta paljastuneilla alueilla ja tuottamaan ravintoa kosteikon eliöstölle.

Tulipaikka ja laavu, jossa lukee Mustalampi.

Kosteikon laidalta olevalta laavulta pystyy ihastelemaan maisemaa.

Talveksi kosteikko tyhjennetään, jotta rakenteisiin kohdistuva kuormitus vähenee ja kosteikko voi täyttyä kevään sulamisvesistä.

Lue lisää: Mustalammen kosteikko, esittely (PDF)

Panoramakuva kosteikosta. Taivas pilvinen.

Kosteikko kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke 

Työmaajohto: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke ja maanomistaja Petri Veikkola 

Päivitetty 4.11.2022