Joussuon kosteikko, Pyhäjärvi

Joussuon kosteikko on perustettu vanhalle turvepohjaiselle pellolle. Pellon syvän päädyn ympäri muotoiltiin maa-aineksesta noin 750 metriä pitkä patopenger. Penger alkaa pellon korkeammalta osalta maan tasosta ja on syvässä päädyssä metrin korkuinen pellon pinnasta. Penkereen viereen muodostui syvänne, josta tehtiin niemekkeillä mutkitteleva. Pellon sarkoihin kaivettiin kanavia, jotta vesi leviäisi tasaisemmin alueelle ja kaivumassoista saatiin useita pieniä saaria linnuille suojaisiksi pesimä- ja levähdyspaikoiksi.

Joussuon kosteikko töiden valmistuttua kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Kosteikon penkereisiin on kylvetty kukkakasveja ravinnoksi useammalle pesälliselle mehiläisiä, jotka pölyttävät myös lähialueen viljelykasveja. Pellon kosteikon ulkopuolelle jäävälle osalle istutettiin metsä ja koko alue tuhkalannoitettiin maaperän pH:n nostamiseksi kasveille otollisemmaksi. Monipuolinen kosteikkokokonaisuus edistää luonnon monimuotoisuutta ja lisää elinympäristöjen mosaiikkia alueella. Joussuon kosteikko rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, mutta haitallisia vieraspetoja poistetaan alueelta aktiivisesti.

Patopenger kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Joussuon kosteikkokokonaisuuteen sisältyy myös pienempi 0,3 ha kosteikko pihapiirin läheisyydessä, joka kokoaa peltojen valumavedet ja ohjaa ne yhtä ojaa pitkin varsinaiselle kosteikolle. Suojainen ja hyvin heinittynyt pikkuallas houkuttelee erityisesti taveja puoleensa ja lammaslauma pitää kosteikon reuna-alueet avoimina.

Latvakosteikko kesällä 2021. (Kuva: Holtti Hakonen)

Päivitetty 4.8.2021