Båtviken, Pedersöre

Båtvikenin kosteikko, esittely (PDF)

Båtvikenin kosteikko perustettiin vuoden 2021 alussa soistuneelle Luodonjärven rannalle. Noin 2,5 hehtaarin kosteikko tulee tarjoamaan vesilintujen poikasille tärkeän elinympäristön ja toimimaan lintujen muuttoaikaisena levähdysalueena. Kosteikko rauhoitetaan kokonaan vesilintujen metsästykseltä.

Maisema, jossa etualalla hennon lumipeitteen saanut valli. Taaempana ruovikkoa ja metsää. Kuvaa otettaessa on satanut lunta.

Valmis patopenger alkukeväästä 2021. Patopenkereeseen asennettu patolaite pidättää vettä kosteikolla ja tarjoaa hyvän elinympäristön vesilintujen poikasille. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikko perustettiin rakentamalla pato Båtvikenin pohjoislaidalle. Vedenpinta nostetaan patolaitteen avulla tavoitetasoon. Patopengertä rakennettiin yli 150 metriä ja poikkeuksellisten tulvien varalta siihen asennettiin ylivuotoputki. Patopenger viimeistellään ja kylvetään kesällä 2021.

Kaivinkone kaivualustan päällä lumella. Kaivinkone pitelee toista kaivualustaa.

Kaivinkone liikkui leveiden kaivualustojen avulla, kun lunta oli ensin kovetettu latukoneella. Kuva: Holtti Hakonen

Paikallisen metsästysseuran pitämillä talkoilla oli merkittävä rooli kunnostustöissä. Metsästäjät kovettivat työmaa-alueen lunta latukoneella, jotta kaivinkone pääsisi liikkumaan alueella. Lisäksi he raivasivat puustoa, jotta pato voitiin rakentaa. Seura tulee hoitamaan kosteikkoa muun muassa pyytämällä alueelta pienpetoja, jotka ovat uhka vesilintujen pesinnän onnistumiselle.

Risuista ja oksista tehty kasa lumella. Taustalla metsää.

Metsästysseura raivasi padon tieltä puustoa, josta rakennettiin saarekkeita lintujen pesimäpaikoiksi. Kuva: Holtti Hakonen

Suunnittelu: Suomen riistakeskus, Holtti Hakonen

Kaivinkonetyö: Sundström Ab Oy

Ilmakuva aukeasta ja lumisesta alueesta. Taustalla metsää.

Båtviken ennen kunnostusten aloittamista maaliskuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Päivitetty 28.5.2021