Kosteikkokummit ja sponsorointi

Haluatko tukea tärkeää elinympäristöjen kunnostustyötä sponsoroimalla jotakin tiettyä kohdetta tai ryhtymällä kosteikkokummiksi? 

SOTKA-kohteiden toteutuksessa paikallisen osarahoituksen osuus tulee olla kohteesta riippuen 25-75 %. Joillakin kohteilla tämä voi nousta kynnyskysymykseksi kohteen edistämiselle. Sinullayritykselläsi tai yhteisölläsi on mahdollisuus tukea paikallista elinympäristöjen kunnostustyötä sponsoroimalla kohteen rakennustöitä ja saada tätä kautta näkyvyyttä.

Jokainen kohde on julkinen ja jokaiseen kohteeseen tulee esittelytaulu, johon sponsoreiden on mahdollisuus saada nimensä tai logonsa. Ota yhteyttä valitsemasi alueen kosteikkosuunnittelijaan ja esitä ehdotuksesi.

Paikallisten kosteikkohankkeiden sponsoreiden ja kosteikkokummien etsiminen kosteikon osarahoitukseen on SOTKA-kosteikkohankkeessa ensisijaisesti paikallisten toimijoiden vastuulla 

Yksinkertaisin toimintamalli:

  • Kosteikkosuunnitelmaan kirjataan kohdennettu rahoittajan maksettavaksi tuleva kustannus, esimerkiksi patolaite, kaivinkonetyötunteja sovitulla summalla tai muu vastaava kulu.
  • Osarahoittaja allekirjoittaa kosteikkosopimuksen ja sitoutuu maksamaan sovitun kustannuksen mukaisen laskun, joka tulee suoraan tavaran toimittajalta tai työn tekijältä. 
  • Kohteeseen kohdennettu rahoitus määritellään ja kuvataan kosteikkosuunnitelman kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma-osiossa.
  • Esimerkki:

Kustannuserä

Hinta

Rahoittaja

Padonrakennustyö 

3000€

SOTKA-kosteikot

Säätöpato ja putket

1500€ 

Metsästysseura 

Pesimäsaarekkeiden rakentaminen 

1000€

Yritys, joka sponsoroi kosteikkoa osarahoituksella

 

Kosteikkotyön tukeminen yleisellä tasolla

Jos sinua kiinnostaa kosteikkotyön tukeminen yleisellä tasolla, ota yhteyttä varainkeruuta tekeviin ja kosteikkotyötä tukeviin järjestöihin. Esimerkiksi: 

(Linkit aukeavat toiselle verkkosivulle)

Päivitetty 28.10.2020