Vuorela

Kosteikkosuunnitelma

Kohde-esittely

Vierailu- ja kulkuohjeet

Miten kosteikko rakennettiin

Varsinais-Suomi, Salo, Vuorela, Muuttola, 2015

 

Ilmakuvia Vuorelan kosteikosta vuodelta 2015. Kuvat: Marko Muuttola

Ilmakuvia Vuorelan kosteikosta vuodelta 2015. Kuvat: Marko Muuttola

 

Vuorela Wetland Finland_Juha Siekkinen_12052014

Mikko Alhainen esittelemässä Suomen riistakeskuksen henkilöstölle mitkä vesiselkärangattomat ovat erityisesti sorsien mieleen. Kuva: Juha Siekkinen, 12.05.2014

 

Vuorela Wetland Finland_Jörgen Hermansson_12052014

Patoamalla perustettujen kosteikkojen arvo vesilintuelinympäristönä perustuu kohteella tavattavien vesiselkärangattomien laji- ja yksilörunsauteen. Juha Siekkinen pyydystämässä vesiselkärangattomia niiden tarkenpaa taksonimääritystä varten. Kuva: Jörgen Hermansson, 12.05.2014

 

Vuorela Wetland Finland_group picture_Juha Siekkinen_12052014

Suomen riistakeskuksen henkilöstö tutustumiskäynnillä Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa rakennettuun Vuorelan mallikosteikkokohteeseen. Kuva: Juha Siekkinen, 12.05.2014

 

K7

Vuorelan kosteikolla on riittänyt vettä suhteellisen pienestä valuma-alueesta huolimatta. Vuorelan kosteikon maanomistaja Jyrki Kakko patolaitetta tarkasmassa loppuvuodesta 2013. Erityiskiitos Jyrkille ja muille kohteen maanomistajille myötämielisestä suhtautumisesta hanketta kohtaan! Kuva: Timo Niemelä, 29.12.2013

 

K6

Kosteikkoalueelle rakennetut saaret, suojaisat poukamat ja veden saartamat pajupuskat tarjoavat suoja- ja lepäilypaikkoja poikueille. Ensimmäisenä kesänä Vuorelassa oli 8 vesilintupoikuetta! Kuva: Mikko Alhainen, 07.06.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Kuvan saa aukaistua suurempana.)

 

K5

Kosteikon vedenkorkeus nousi suunniteltuun tavoitetasoon jo saman vuoden aikana, kuten lokakuun lopussa 2012 otettu valokuva osoittaa. Ensimmäisenä kesänä kosteikolla vieraili jo kymmeniä vesilintuja, joten odotukset ensi kesän poikastuottoa silmällä pitäen ovat korkeita. Kuva: Juha Siekkinen

 

K4

Kosteikkoalueelle rakennettiin veden virtausta ohjaavia vedenalaisia harjanteita ja saarijaksoja, joiden tarkoituksena oli lisätä kosteikon rakenteellista monimuotoisuutta ja vesi- ja kahlaajalintujen suosimien lepäily- ja pesimäpaikkojen määrää. Kuva: Timo Niemelä

 

K3

Kosteikon perustamiseksi rakennettiin kaksi massiivista savipatoa, joiden yhteispituudeksi tuli noin 85 metriä. Kuva: Timo Niemelä

 

K2

Kosteikon patorakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2012 asentamalla patokaivo, jonka avulla kosteikon vedenpinnan korkeutta voidaan säädellä. Kaivon putkilinjan sulkevan tyhjennysventtiilin avaaminen mahdollistaa myös kosteikon tyhjentämisen kesannointia varten. Kuva: Timo Niemelä

 

K1

Vuorelan kosteikko rakennettiin lähtötilanteeltaan kosteaan ja aikoinaan viljelykäytössä olleeseen niittypeltonotkoon, jonka ylle on rakennettu Fingrid Oyj:n hallinnoima voimansiirtoverkko. Kuva: Timo Niemelä

 

Päivitetty 8.2.2016