Kannus

Kannuksen kosteikko Joensuussa on vanha majavatulvikko. Alue on ollut veden vallassa viime aikoihin asti. Majava siirtyi alueelta ja majavapato alkoi rapautumaan. Yhteistyössä UMP kanssa paikalle rakennettiin tyhjennysmahdollisuudella varustettu pato.

Kosteikko sijaitsee lähellä Kannusvaarantietä, jota kuljetaan metsästysmajan pihapiirin läpi ja jatketaan noin 500 metriä. Kosteikko on noin 50 metriä tiestä oikealle.

Kannuksen kosteikon suunnitelma

207

3.6.2013. Kannuksen kosteikolla on vesi noussut tavoitetasoon. Majavan poistuminen paikalta ei merkinnyt loppua kosteikolle, vaan vesi saatiin pidettyä muun muassa vesilintujen suosimalla tasolla. Kuva Reijo Kotilainen

 

206

3.6.2013. Kivetty pohjapato on paras ratkaisu kun kosteikon läpi virtaa suuria vesimääriä tulva-aikaan. Riittävän leveä pato läpäisee kuvatkin virtaamat ja loivaa tekokoskea pitkin pääsee kalat ja muut vesieliöt kulkemaan tarvittaessa. Kuva Reijo Kotilainen

 

200 – Kopio

16.5.2013 Kosteikon pato rakennettiin paikalta kaivetusta maasta. Vedenpinnan tason määrää kivetty pohjapato. Kosteikko on mahdollista tyhjentää padon alle asennetuilla tyhjennysputkilla. Kuva Reijo Kotilainen

196 – Kopio (2)

Kesä 2012. Kannuksen kosteikon lähtötilanne on majavan tulvittama alava metsäalue.

 

 

Päivitetty 18.11.2013