Tankka

Tankan kosteikko Taipalsaaressa on rakennettu. Tankkan kosteikon paikalla on sijainnut vanhalle pellolle aikoinaan rakennettu ja 1980–luvulla käytöstä poistunut luonnonravintolammikko. Alava ja ruohottunut alue on luontainen kosteikkopaikka.

Miten kosteikko rakennettiin

Kohde-esittely

 

Karttapaikan linkki Tankkan Kotiseutukosteikko -kohteelle.

Viikolla 39 suoritetuissa konetöissä asennettiin kohteelle vedensäätelylaitteisto ja poistettiin vanhat, käytöstä poistetetut luonnonravintoaltaan putkistot. Vanhan patopenkereen laelle perustettiin katastrofipato johtamaan poikkeuksellisen vedenkorkeuden sattuessa vettä hallitusti patopenkeren yli.

Kosteikkoaltaan lisäpuolella tehtiin lisäksi ojakatkoja läpivirtauksen estämiseksi. Samalla perustettiin muutamia lepo- ja suojasaarekkeita. Altaan sisäpuolella tehdään vielä pajukon raivausta.

Talven 2013-2014 ajan kosteikkoallas pidetään tyhjänä. Keväällä 2014 sulamisvesien alkaessa virrata Kiihansuon ja Myllylammen suuntaisessa ojassa avataan lankkupatoa siten, että osa vesistä johtuu kosteikoille. Vedet täyttävät jäätyneen ja lamettuneen altaan ja tarjoavat luonnonvesien ollessa vielä jäätyneinä muuttavalle vesilinnustolle hyvän levähtämis ja ravintokohteen.

Tankalla rakentaminen aloitetiin vanhan, vuotavan vedensäätelylaitteiston poistamisella. Kaivinkoneena käytettiin normaalipuomista 14 tonnin telakonetta.

Syyskuun lopulla 2013 Tankkalla rakentaminen aloitetiin vanhan, vuotavan vedensäätelylaitteiston poistamisella. Kaivinkoneena käytettiin normaalipuomista 14 tonnin telakonetta. Kuva: Jouni Tolvanen

Vanhat betonirakenteet nostettiin pois tai kaivettiin sopivaan kohtaan altaan pohjalle.

Syksy 2013. Vanhat betonirakenteet nostettiin pois tai kaivettiin sopivaan kohtaan altaan pohjalle. Kuva: Jouni Tolvanen

Uuden vedensäätelylaitteiston sijoituskorkeus varmistettiin kaivinkoneurakoijan lasertasomittaria käyttäen. Kuva: Jouni Tolvanen

Syksy 2013. Uuden vedensäätelylaitteiston sijoituskorkeus varmistettiin kaivinkoneurakoijan tasolaserin avulla. Kuva: Jouni Tolvanen

Patolaitteen ja poistoputken asentaminen kannattaa tehdä kuivakaivuna. Tasatulle ja liikuttelemattomalle pohjalle asennettu putkisto ja säätöpato toimivat häiriöittä.

Syksy 2013. Patolaitteen ja poistoputken asentaminen kannattaa tehdä kuivakaivuna. Tasatulle ja liikuttelemattomalle pohjalle asennettu putkisto ja säätöpato toimivat häiriöittä. Kuva: Jouni Tolvanen

Säätölaite ja liitetty poistoputki asetetaan huolellellisesti sijoilleen.

Syksy 2013. Kosteikon vedensäätelylaitteeseen liitetty poistoputki asennetaan huolellisesti paikoilleen. Kuva: Jouni Tolvanen

Patoaltaaseen johtava ojauoma pidetään suljettuna talven ajan. Keväällä patolankkuja poistetaan sopivan vesimäärän johtamiseksi kosteikolle.

Syksy 2013. Patoaltaaseen johtava ojauoma pidetään suljettuna talven ajan. Keväällä patolankkuja poistetaan sopivan vesimäärän johtamiseksi kosteikolle. Kuva: Jouni Tolvanen

DSC04543

Syksy 2012. Tankkan kosteikko Taipalsaarella on käytöstä poistunut luonnonravintolammikko, jonka pato vuotaa. Kosteikko perustetaan korjaamalla vanha pato ja ohjaamalla osa Mustaojan vesistä puhdistumaan kosteikkoon. Aiempaa luonnonravintolammikkokäyttöä matalammalla vedenpinnan tasolla kosteikko soveltuu erinomaisesti vesilintuelinympäristöksi. Kuva: Jouni Tolvanen

Päivitetty 12.2.2016