Finansiärer och styrgrupp

Return of Rural Wetlands dvs. projektet Hembygdsvåtmark genomförs 1.9.2010–31.12.2015.

Finansiering

Totalbudget 2 061 310 €

 • EU 1 028 905 €
 • Finlands viltcentral 682 405 €
 • MMM 350 000 €

Styrgrupp för projektet

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 • Airi Kulmala (suppleant Vesa Malila)

Finlands miljöcentral

 • Markku Mikkola-Roos

WWF Finland

 • Elina Erkkilä (suppleant Petteri Tolvanen)

Birdlife Finland rf

 • Teemu Lehtiniemi

Finlands Jägarförbund rf

 • Teemu Simenius

Finlands viltcentral

 • Jarkko Nurmi, styrgruppens ordförande
 • Marko Svensberg, styrgruppens vice ordförande
 • Stefan Pellas (Kust-Österbotten)
 • Jörgen Hermansson (Egentliga Finland)

Projektchef Mikko Alhainen verkar som styrgruppens sekreterare.

 

Uppdaterad 28.2.2020