Lämna in objektförslag

Man kan inte längre lämna in ett objektförslag.

Stor tack till alla som lämnade objektförslag!

 

Information om val av objekt:

Ett terrängbesök görs vid de objekt som bäst lämpar sig för projektet. Av de mest lämpade objekten som terränggranskats görs ännu ett urval vidare till planeringsfasen. Då planeringen är klar undertecknas ett bindande våtmarksavtal, som är ett officiellt val av projektobjekt och en förutsättning för genomförandet.

Urvalskriterier: Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten (pdf)

Villkoren i SOTKA-våtmarks modellavtalet, som tillämpas i projektet: SOTKA-Samarbetsavtal (pdf) (updaterad 18.10.2021)

 

(Updaterad 18.10.2021)

Uppdaterad 18.10.2021